Skip to content

Samen werken aan een betere wereld

Kringloop Den Haag staat voor sociaal maatschappelijk ondernemen. Zowel mens en milieu spelen binnen de manier van denken en doen een belangrijke rol. Om de wens de wereld een stukje schoner, prettiger en veiliger te maken in vervulling te laten gaan, draagt Kringloop Den Haag met liefde een steentje bij aan diverse initiatieven. Kringloop Den Haag heeft drie vaste goede doelen, deze rouleren elke drie jaar. Daarnaast kunnen jaarlijks ook verschillende losse initiatieven op steun rekenen. Dit doet de organisatie onder meer door jaarlijks een substantieel deel van de omzet te doneren en het kosteloos beschikbaar stellen van goederen.

Plastic Soup Foundation

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan bijna driekwart van het aardoppervlak en zijn de voornaamste leveranciers van ons zuurstof. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron.

SOS Kinderdorpen

Familie is je basis, de basis die je nodig hebt om op eigen kracht de wereld te kunnen ontdekken. 153 miljoen kinderen over de hele wereld hebben echter één of beide ouders verloren. SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is. Daarom zorgt de organisatie ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Enerzijds door hun families te ondersteunen bij de opvoeding van en zorg voor hun kinderen. Anderzijds door kinderen een nieuw thuis te geven in een SOS-familie binnen een van de kinderdorpen. Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

Stichting Mariëtte’s Child Care

Stichting Mariëtte’s Child Care steunt het werk van Mariëtte Krouwel, die samen met haar Ghanese man Moses kindertehuis ‘Hannukah’ heeft gebouwd in Sunyani (Ghana). In het tehuis dragen zij zorg voor ruim veertig kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast hebben zij de ‘Circle of Life’-basisschool gebouwd voor de kinderen en de gemeenschap en wordt momenteel een Junior High School gebouwd. “Zowel voor eten, drinken, onderhouds-, elektriciteits- en ziekenhuiskosten, als voor de uitbreiding van de school, heeft de stichting jaarlijks minimaal 100.000 euro nodig”, laat de stichting weten. “We zijn Kringloop Den Haag daarom enorm dankbaar voor de financiële steun.”

Stichting Present

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. “Om dit werk te doen, heeft Present u hard nodig”, zegt Gea Clerk, coördinator Stichting Present. “Wij zijn de organisatie van Kringloop Den Haag zeer erkentelijk voor de goederen en financiële middelen die zij ter beschikking stellen. Mede dankzij deze hulp hebben we al veel hulpbehoevende mensen kunnen helpen.”

Stichting Anak Sumatera

Stichting Anak Sumatera bouwt een weeshuis voor 35 straatkinderen in Dolok Masihul een stadje op Noord-Sumatra. Straatkinderen leven van afval en giften, zonder medische zorg of scholing. Annie Sukarniwati, geboren in Dolok, richtte Stichting Anak Sumatera op om deze kinderen een thuis en een toekomst te geven. Het huis zal eind dit jaar opgeleverd zijn, mede dankzij de giften van Kringloop Den Haag. De eerste 4 straatkinderen en een begeleidster wonen in de 1 e vleugel. Wij zijn de mensen van Kringloop den Haag enorm dankbaar voor hun steun en aanmoediging dit grote karwei te klaren.

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan bijna driekwart van het aardoppervlak en zijn de voornaamste leveranciers van ons zuurstof. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron.

Familie is je basis, de basis die je nodig hebt om op eigen kracht de wereld te kunnen ontdekken. 153 miljoen kinderen over de hele wereld hebben echter één of beide ouders verloren. SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is. Daarom zorgt de organisatie ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Enerzijds door hun families te ondersteunen bij de opvoeding van en zorg voor hun kinderen. Anderzijds door kinderen een nieuw thuis te geven in een SOS-familie binnen een van de kinderdorpen. Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

Stichting Mariëtte’s Child Care steunt het werk van Mariëtte Krouwel, die samen met haar Ghanese man Moses kindertehuis ‘Hannukah’ heeft gebouwd in Sunyani (Ghana). In het tehuis dragen zij zorg voor ruim veertig kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast hebben zij de ‘Circle of Life’-basisschool gebouwd voor de kinderen en de gemeenschap en wordt momenteel een Junior High School gebouwd. “Zowel voor eten, drinken, onderhouds-, elektriciteits- en ziekenhuiskosten, als voor de uitbreiding van de school, heeft de stichting jaarlijks minimaal 100.000 euro nodig”, laat de stichting weten. “We zijn Kringloop Den Haag daarom enorm dankbaar voor de financiële steun.”

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. “Om dit werk te doen, heeft Present u hard nodig”, zegt Gea Clerk, coördinator Stichting Present. “Wij zijn de organisatie van Kringloop Den Haag zeer erkentelijk voor de goederen en financiële middelen die zij ter beschikking stellen. Mede dankzij deze hulp hebben we al veel hulpbehoevende mensen kunnen helpen.”

Anak-Sumatera

Stichting Anak Sumatera

Stichting Anak Sumatera bouwt een weeshuis voor 35 straatkinderen in Dolok Masihul een stadje op Noord-Sumatra. Straatkinderen leven van afval en giften, zonder medische zorg of scholing. Annie Sukarniwati, geboren in Dolok, richtte Stichting Anak Sumatera op om deze kinderen een thuis en een toekomst te geven. Het huis zal eind dit jaar opgeleverd zijn, mede dankzij de giften van Kringloop Den Haag. De eerste 4 straatkinderen en een begeleidster wonen in de 1 e vleugel. Wij zijn de mensen van Kringloop den Haag enorm dankbaar voor hun steun en aanmoediging dit grote karwei te klaren.