skip to Main Content

Publiekelijk jaarverslag 2017 Kringloop Den Haag

Inhoud

1.Inleiding – voorwoord directeur

2.De kracht van Kringloop Den Haag

3.Missie, Visie, Doelstelling in verhouding tot 2017

4.Aandacht voor milieu

5.Aandacht voor de Mens

6.Onze medewerkers – verhalen uit de praktijk

7.Goede doelen

8.Resultaten 2017

9.Blik op de toekomst

1.Inleiding – voorwoord directeur

Kringloop Den Haag heeft een goed jaar achter de rug. We blijven groeien, er zijn meer banen gecreëerd en het hergebruik via onze winkels is met 14% toegenomen.

In mei 2017 heeft Kringloop Den Haag een nieuwe winkel geopend in Loosduinen. En begin 2018 zullen we de 8de winkel openen in het winkel centrum Leyweg.

Verder is het pand aan de Bruynkopsstraat te Rijswijk van 2000 m2 naar 5800 m2 gegaan, meer ruimte voor nieuwe upcycle en recycle projecten en trajecten zoals voor participatie en status houders.

Het jaar 2017 is ook een goed financieel jaar geweest, de omzet is gestegen en het resultaat is uitgekomen op  6.4% van de totale jaar omzet. Deze omzetten zijn behaald met meubels 28%, huisraad 25%, textiel 23%, boeken 11%, elektronica 8%, 3% fietsen en 2% computers.

In 2018 staat de audit voor het BKN keurmerk op het programma.

Daar waar de andere organisaties zich bewegen in grotere panden buiten de stadsgrenzen heeft KDH ervoor gekozen om winkels in de buurtschappen te hebben. Deze winkels hebben meer een buurtfunctie en sluiten beter aan bij de wensen van een buurt.

De komende jaren willen we gebruik maken van de diverse kansen die onze circulaire economie bied. Dit willen we samen doen met mensen uit verschillende trajecten te helpen participeren in onze maatschappij en het hergebruik van goederen te stimuleren.

2.De Kracht van Kringloop Den Haag

Alles wat aandacht krijgt groeit!

De krachtigste motor voor goed werk ontstaat als iemand zin heeft om te werken. Zin om iets te leren, verantwoordelijkheid te nemen, na te denken etc. Succes leidt tot een volgende stap. Het is belangrijk om de kleinste succesjes te zien en te belonen (de Kunst van Kaizen).

We hanteren het motto dat een ieder meer weet dan hij denkt te weten. Veel deelnemers hebben de overtuiging dat ze het niet weten of niet kunnen, maar de kennis en vaardigheden zijn wel degelijk aanwezig. Het is belangrijk dat ze het zelfvertrouwen ontwikkelen dat ze capabel zijn in een aantal dingen. Complimenten geven, het blijven herhalen van (kleine) successen en het mede verantwoordelijk maken van deelnemers aan het proces vinden wij belangrijk.

Kringloop Den Haag heeft ook in 2017 weer:

  • verschillende gemeenten ondersteund  bij het invullen van hun taakuitbreiding, aangaande arbeidsmarkt en zorg; het aanbieden van zinvolle dagbesteding;
  • nieuwe instroom door participatiewet;
  • nieuwe activiteiten ontplooid die aansluiten bij hergebruik;
  • zich onderscheiden in de toenemende behoefte van klanten omtrent kwaliteit, klantgerichtheid en serviceniveau;
  • milieubewust en milieubesparende resultaten geleverd.

3.Missie, Visie, Doelstelling in verhouding tot 2017

Missie en visie: “Iedereen verdient een tweede kans”.

Missie en Visie: De missie van Kringloop Den Haag is het sparen van het milieu door hergebruik te stimuleren en het scheppen van werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen.

In 2017 hebben wij 200 trajecten/werkervaringsplaatsen geboden aan mensen. Dit zijn mensen die zich vrijwillig hebben aangemeld, maar ook mensen die aangemeld zijn door verschillende instanties en gemeenten.

Vanuit de werkervaringsplaatsen heeft Kringloop Den Haag 20 mensen een betaalde baan aangeboden. Dit betekent voor de kandidaten dat zij deel uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt en niet langer afhankelijk zijn van een uitkering.

Daarnaast hebben wij op diverse manieren geïnvesteerd in onze medewerkers, waaronder: een C rijbewijs vergoed, meerdere medewerkers code 95 laten behalen, heftruck certificaten vergoed, etc. Naast deze ‘beloningen’ hebben wij aan alle kandidaten een dagvergoeding gegeven en vinden er jaarlijks georganiseerde activiteiten voor hen plaats.

Doelstelling

Kringloop Den Haag is een onafhankelijk bedrijf met een bedrijfsmatige aanpak. Voor onze inkomsten zijn we voor een groot deel afhankelijk van de omzetten. Deze commerciële instelling houdt tegelijkertijd in dat we veel verwachten van de deelnemers en medewerkers. Wij bieden de deelnemer de kans zich in deze omgeving te ontwikkelen. Wij geven aansturing op de werkplek en begeleiding door middel van job coaching, waardoor de deelnemer zichzelf de capaciteiten verschaft en kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Met name wegens onze coaching on the job en de persoonlijke aandacht voor alle medewerkers, vindt groei plaats en is doorstroming naar betaalde banen gerealiseerd.

Daarnaast heeft er in 2017 geregeld een aanmelding/verwijzing naar hulpverlenende instanties plaatsgevonden. Ook dit kan gerealiseerd worden wegens de persoonlijke aandacht voor de kandidaten. Hulpverlenende instanties waar kandidaten onder andere zijn aangemeld: de GGD, verschillende huisartsenpraktijken, de Brijder stichting, gemeente Den Haag en verschillende bewindvoerders kantoren. Wij zijn van mening dat mensen pas in staat zijn een betaalde baan te vinden en/of te behouden als de basis, het thuis, op orde is en daar helpen wij graag bij.

4.Aandacht voor Milieu

Door goederen een tweede leven te geven, wordt het milieu ontlast.

In 2017 heeft onze afdeling transport weer ontzettend hard gewerkt om de spullen bij klanten op te halen, ontruimingen uit te voeren, containers te legen en de winkels te bevoorraden met deze opgehaalde goederen.

Om hier nog meer inzicht in te geven, de balans 2017 laat de volgende trends zien:

  • ten opzichte van 2016 is een stijging aan de inkomende kant te zien. In 2016 is 1483 ton ingezameld ten opzichten van 1373 ton in 2016. Dat is toename van 110 ton.
  • de inbreng  is van 821 ton , naar 979 ton gegaan.
  • de inkoop is in 2017 tot 0.3 % gedaald.

De klant gerichte service en de nieuwe planning spelen hierbij een grote rol. Klanten kunnen ons beter bereiken door de vernieuwde website en verbeterde frontoffice.

Verder kunnen we via een goede klachten registratie, zien dat de klachten afnemen.

Het percentage restafval van 18% is gelijk gebleven in 2017 ten opzichte van 2016.

5.Aandacht voor de Mens

“Alles en iedereen verdient een kans”

Mensen mogen vallen en wij helpen ze opstaan.

Zoals in de doelstelling beschreven staat is de Kringloop een onafhankelijk bedrijf met een bedrijfsmatige aanpak. Dat betekent dat er van de deelnemers redelijk veel verwacht wordt qua inzet en werknemersvaardigheden. Iedere deelnemer die wij aannemen krijgt een bestaande functie en wordt niet zomaar ergens neergezet om het vervolgens alles zelf uit te zoeken. Hij/zij is onderdeel van een team en wordt ingeroosterd; dat betekent dat hij nodig is en er op hem gerekend wordt en er dus gewerkt dient worden. Werknemersvaardigheden worden voortdurend geoefend in de praktijk en besproken met de leidinggevende en de jobcoach. We bieden kansen om te leren, o.a. ook door allerlei soorten trainingen die we aanbieden aan de deelnemers.

In 2017 hebben wij 200 trajecten/werkervaringsplaatsen geboden aan mensen. Dit zijn mensen die zich vrijwillig hebben aangemeld, maar ook mensen die aangemeld zijn door verschillende instanties en gemeenten. Zichtbaar is dat de kandidaten een eerlijke kans krijgen om zich te ontwikkelen, om deel uit te maken van een team en werkervaring op te doen en ‘lekker’ te werken.

Doordat er de hele dag teruggevallen kan worden op coaching on the job, is Kringloop Den Haag een veilige werkplek. Daarnaast is er door de vele afdelingen binnen de organisatie de mogelijkheid om de wensen en ambities van de kandidaten toe te passen in de praktijk. Dat zorgt voor een gevoel van waarderen en deelname bij de kandidaten. Kandidaten groeien en bloeien.

Wij krijgen geregeld te horen dat de sfeer binnen Kringloop Den Haag opvallen prettig en goed is. Wij zijn van mening dat dat komt doordat we kandidaten in hun kracht weten te zetten waardoor zij plezier in hun werk ervaren en ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Naast een prettige, leerzame werkplek met coaching on the job, krijgen de kandidaten een vergoeding voor hun inzet. Ook dat bevordert de motivatie van een grote groep minder bedeelde kandidaten.

Om werkervaringsplaatsen aan te bieden en in te vullen, werkt Kringloop Den Haag samen met verschillende instanties. Belangrijke samenwerkingspartners in 2017 zijn geweest: gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, verschillende scholen (stageplaatsen), vluchtelingenwerk en verschillende ggz instellingen.

Betaalde banen

Vanuit de werkervaringsplaatsen heeft Kringloop Den Haag 20 mensen een betaalde baan aangeboden. Dit betekent voor de kandidaten dat zij deel uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt en niet langer afhankelijk zijn van een uitkering

6.Onze medewerkers – verhalen uit de praktijk

Monique Bakker

Onze inmiddels vaste kracht Monique vindt het fijn zich nuttig te kunnen maken binnen Kringloop Den Haag. Als financieel administrateur voelt ze zich verantwoordelijk voor wat ze doet en is gedreven om zo goed mogelijk werk af te leveren. ‘’ja, soms leren loslaten en het niet altijd te goed willen doen, is misschien wel een leerpuntje’’, oppert Monique. Aan de andere kant: ‘’je bent, zoals je bent en het is voor dit soort werk ook wel goed’’ – lacht ze.

Met de precisie en motivatie waarmee Monique zich volledig inzet om de financiële administratie, die nooit klaar is, te stroomlijnen is zij absoluut een grote toegevoegde waarde voor ons bedrijf.

Na binnen de administratieve sector van Calvé de Betuwe,  ziekenhuizen,  gemeente ,  daarna bij de financiële administratie van een reintegratiebureau  gewerkt te hebben, kwam ze door bedrijfssluiting  zonder werk te zitten.  Het idee om zonder werk te zitten was zeer frustrerend voor deze ‘bezige bij’.  Daarnaast leek het vanwege de respectabele leeftijd van 55 jaar die zij op dat moment had, erg lastig om een andere baan te vinden. Stilzitten en afwachten is niks voor Monique en vandaar dat ze inging op de kans om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Kringloop den Haag.  Echter na een aantal maanden als vrijwilliger zich ingezet te hebben kon zij vanaf haar 56e als vaste medewerker in dienst komen. Ondertussen weten we niet beter en willen we Monique niet meer missen.

Michaja Main

‘’Waar moet ik beginnen’’, zegt  Michaja , als hij gevraagd wordt om aan te geven  wat het werken bij Kringloop Den Haag hem heeft gebracht.  Eigenlijk ziet  Michaja het als een ‘vooropgezet plan’ dat hij nu hier werkzaam is. Ondertussen is hij één van de vaste medewerkers en is hij zelfs doorgegroeid naar de functie van Voorman magazijn. In het begin, toen hij bij Kringloop Den Haag zijn werkzaamheden begon, had Michaja nogal wat wantrouwen en vijandigheid t.o.v. de wereld om zich heen en was hij erg gesloten.

Zo’n 6 jaar geleden  tijdens een lastige periode,  waarin zijn leven veel tegenslagen kende, raakte Michaja ook zijn vaste werkritme kwijt. In deze tijd had hij alleen maar aandacht om te overleven en was werk geen prioriteit voor hem.  In deze zelfde periode, dat het nog niet zo goed ging, was hij ‘’toevallig’’  al wel 2 keer  bij verschillende winkels van Kringloop Den Haag binnen gelopen en ontmoette  hij daar veel  vriendelijkheid en goedheid  – welke hij lange tijd niet had gekend.

De maatschappelijke organisatie die hem in deze tijd hielp, gaf hem  het telefoonnummer van Kringloop Den Haag  om daar te vragen naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk.

In Augustus 2014 is hij begonnen als vrijwilliger bij onze organisatie. Michaja heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt bij Kringloop Den Haag  en zegt dat het werken hier voor hem een zegen is. Hij haalt veel voldoening uit zijn werk en heeft plezier met zijn collega’s;  als hij vrij is mist hij zelfs  het werk.  Terugkijkend op zijn roerige leven ziet hij dat alle kennis die hij heeft opgedaan door verschillende baantjes, maar ook door alle levenservaring die hij  heeft, hem van pas komt bij het werk dat hij nu doet.

Michaja is een stabiele en betrouwbare vaste kracht van ons bedrijf en een inspirerend persoon voor de mensen waar hij mee werkt.

7.Goede Doelen

Als Kringloop Den Haag hebben we  vier goede doelen die we op structurele basis financieel ondersteunen. Afgelopen jaar is er een nieuw doel bijgekomen , namelijk ‘’Stichting Mariëtte’s Child Care / Kindertehuis ‘Hanukkah’ Ghana’’.

PLASTIC SOEP = LINKE SOEP

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron.

SOS KINDERDORPEN

Familie is je basis, de basis die je nodig hebt om op eigen kracht de wereld te kunnen ontdekken. 153 miljoen kinderen over de hele wereld hebben echter één of beide ouders verloren. SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Enerzijds door hun families te ondersteunen bij de opvoeding van en zorg voor hun kinderen. Anderzijds door kinderen een nieuw thuis te geven in een SOS familie binnen een van onze kinderdorpen. Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

STICHTING PRESENT

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Om dit werk te doen, heeft Present u hard nodig.Gea Clerk, Coördinator stichting Present H/BD: “Wij zijn de organisatie van Kringloop Den Haag zeer erkentelijk, voor de goederen en financiële middelen die zij ter beschikking stellen. Mede dankzij deze hulp hebben we al veel hulpbehoevende mensen kunnen helpen.”

Stichting Mariëtte’s Child Care / Kindertehuis ‘Hanukkah’ Ghana
Stichting Mariëtte’s Child Care steunt het werk van Mariëtte Krouwel, die samen met haar Ghanese man Moses kindertehuis ‘Hannukah’ heeft gebouwd in Sunyani (Ghana), waar ze de zorg dragen voor ruim 40 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast hebben ze de ‘Circle of Life’ basisschool gebouwd voor de kinderen en de gemeenschap en wordt momenteel een Junior High School gebouwd. Zowel voor eten, drinken, onderhouds-, elektriciteits,- en ziekenhuiskosten, als voor de uitbreiding van de school, hebben we jaarlijks minimaal 100.000 euro nodig. Wij zijn Kringloop Den Haag daarom enorm dankbaar voor de financiële steun.

8.Resultaten 2017

Omzet:

Kringloop Den Haag is een onafhankelijk bedrijf met een bedrijfsmatige aanpak. Voor onze inkomsten zijn we voor een groot deel afhankelijk van de omzetten. Wij zijn in staat gebleken jaarlijks een groei te behalen in de omzetten. Het doel van de kringloopactiviteiten is niet het maken van winst maar het behalen van de financiële doelstelling welke gericht is op het mogelijk maken van het uitvoeren van alle gestelde doelen en activiteiten. Voorgaande jaren viel er een omzetstijging te zien van 5 % die werd gerealiseerd door het openen van nieuwe winkels en het op peil houden van voldoende kwalitatief goede spullen d.m.v. het aanboren van verscheidene aanlever en afname kanalen.

Hergebruik:

Onze missie is 100 % recycle. Onze insteek is om altijd in te zetten op hergebruik van producten en goederen en hier creatieve oplossingen voor zoeken. Onze doelstelling is dat we voor alle soorten afval een oplossing hebben die minder belastend is voor het milieu en dat we het rijden efficiënter en zuiniger willen maken.

Om dat waar te maken hebben wij in 2017 verschillende afspraken en contracten gemaakt en gehandhaafd:

Kleding: 93 % wordt verwerkt, slecht 7 % is stort.

Boeken: een contract met Reparco die de boeken heeft verpulverd en er nieuw papier en papieren handdoekjes e.d. van heeft geproduceerd.

Metaal, koper en lood: dit alles is in de metaalcontainer gegaan en opgehaald door een verwerker die het heeft gesorteerd en gereproduceerd.

Witgoed, bruingoed, audio/video, elektrische huishoudelijke apparaten, verlichting wat niet meer verkocht kan worden, is verzameld en opgehaald door Wecycle.

Chemisch afval: wordt verwerkt door van Gansewinkel.

Overig stort: gebracht bij de Haagse Milieu Dienst (HMS).

Videobanden: een samenwerking met een praktijkschool waar wij de banden gratis hebben afgeleverd en zij dit hebben hergebruikt voor een nieuwe bestemming.
Daarnaast hebben wij in 2017 van de huidige 12 wagens en 8 acht vrachtwagens vernieuwd. Deze zijn zuiniger en hebben minder CO2 uitstoot.
De nieuwe wagens rijden wederom op diesel en zijn voorzien van een nieuw GPS systeem die ook het te hard rijden en het te hard optrekken meet.

Samenwerkingen:

Ook in 2017 hebben wij samengewerkt met verschillende instanties en gemeenten. Daarin zijn bestaande contractafspraken gehandhaafd en nieuwe contracten ontstaan. Zo is er een nauwere samenwerking ontstaan met de Haagse Milieu Service (HMS) en staat er sinds medio 2017 een container van Kringloop Den Haag op het terrein van de HMS. Onze medewerkers mogen spullen die nog hergebruikt kunnen worden in de container opslaan. Dit is milieu ontlastend en hierdoor krijgen ook deze spullen een tweede leven. Daarnaast zijn er door deze samenwerking twee banen gecreëerd.

Filialen:

April 2017 heeft het nieuwste filiaal van Kringloop Den Haag haar deuren geopend: de Oude Haagweg 30 te Den Haag – Loosduinen. Wij zie nu al dat dit een groot succes aan het worden is.

Het bestaande filiaal aan de Zwedenburg 150 – Mariahoeve heeft een upgrade gekregen: geverfde wanden en een nieuw kassablok. Dit is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met ’t Ambacht. Daarnaast heeft de winkel nieuwe stellingen gekregen, wat maakt dat de winkel een overzichtelijkere en nettere uitstraling heeft.

November 2017 heeft het bestaande filiaal aan de Neherkade 1000 een beddenkelder gecreëerd. Hier kunnen klanten terecht voor al hun slaapkamermeubels.

9.Blik op de toekomst

Ook voor 2018 zijn er weer veel plannen in de maak en/of al reeds in voorbereiding.

Dit jaar zal er verdere uitbreiding plaatsvinden, met betrekking tot opslag, sorteerruimte en nieuwe winkels. In mei 2018 opent de geheel nieuwe vestiging middenin het winkelcentrum Leyweg.

In april 2018 zullen we de audit hebben voor het officiële keurmerk vanuit de branche vereniging keurmerkbedrijven Nederland (BKN). Het ontwikkelen van een Keurmerk richt zich op de professionalisering en borging van de kwaliteit van de dienstverlening, het vergroten van vertrouwen in de markt, alsmede bevordering van het onderscheidend vermogen ten opzichte van kringloopbedrijven zonder keurmerk.

Heb je een vraag of wil je iets laten ophalen?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur jouw vraag naar info@kringloopdenhaag.nl. Voor het maken van een ophaalafspraak kun je ons ook telefonisch bereiken op 070 335 11 55.
Kringloop Den Haag, al 25 jaar uw betrouwbare kringlooporganisatie!