Skip to content

Ieder mens verdient meerdere kansen in het leven

Werken kun je leren en ieder mens weet meer dan hij of zij denkt te weten. Dan zijn de motto’s van Kringloop Den Haag. We leven in een tijd waarin strenge bezuinigingen en het wegvallen van banen aan de orde van de dag zijn. Voor Kringloop Den Haag betekent dit dat wij een manier van werken nastreven, waarin samenwerken centraal staat. Samenwerken met organisaties, inspelen op veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij en bovenal kwalitatieve aandacht schenken aan de deelnemers.

Binnen de organisatie van Kringloop Den Haag staan de deelnemers voorop. Iedereen kan zich blijven ontwikkelen in de functies die wij aanbieden binnen het bedrijf. Onze ervaring is dat de deelnemers, en mensen in het algemeen, het meest gebaat zijn bij een zinvolle dagindeling om gepieker en een nutteloos gevoel te voorkomen. Door de deur voor iedereen te openen, bieden we deelnemers de kans werkervaring op te doen en zich beter voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt.

Alles wat aandacht krijgt groeit

De krachtigste motor voor goed werk, ontstaat als iemand zin heeft om te werken. Zin om de handen uit de mouwen te steken, zin om iets te leren, durven verantwoordelijkheid te nemen en na te denken. Succes leidt tot de volgende stap. Daarom is het belangrijk de kleinste successen te zien en te belonen. Zoals de ‘De Kunst van Kaizen’ het treffend beschrijft: met kleine stappen naar het grote doel.

We hanteren het motto dat een ieder meer kan en weet dan hij of zij denkt te kunnen en weten. Veel deelnemers hebben de overtuiging dat zij iets niet in zich hebben, terwijl de kennis en vaardigheden wel degelijk aanwezig zijn. Het is belangrijk dat zij zelfvertrouwen ontwikkelen en ervaren dat zij capabel zijn in een aantal dingen. We vinden het belangrijk om complimenten te geven, blijven (kleine) successen herhalen en maken deelnemers medeverantwoordelijk binnen het proces.

We ondersteunen en helpen deelnemers onder meer bij;

Het vergroten van werknemersvaardigheden op de werkvloer. Denk aan het wennen aan het arbeidsritme, communicatie op de werkvloer, omgaan met cultuurverschillen, omgaan met tegenslagen en samenwerking met collega’s. Hierbij ondersteunen we deelnemers op een dusdanige manier dat iemand na afloop capabel is om regulier aan het werk te kunnen.
Het ontwikkelen van de Nederlandse taal en de werknemersvaardigheden voor inburgeraars en laagtaligen op de werkvloer. Dit gaat in combinatie met het aanbod van taalaanbieders.

Waar we samen naartoe werken

Deelnemers die capabel zijn gebleken kunnen wij aanbevelen bij werkgevers, zodat zij mogelijk de kans krijgen door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Nederland Werkt is een organisatie die vanuit Kringloop Den Haag goed functionerende werknemers krijgt aangeboden. Zij kan deze kandidaten vervolgens plaatsen in een bedrijf voor een reguliere baan.

Kringloop Den Haag streeft ernaar deelnemers binnen het bedrijf een reguliere baan aan te bieden. Tientallen medewerkers die momenteel deel uit maken van het werknemersbestand hebben een reguliere baan aangeboden gekregen vanuit een gesubsidieerde baan of vrijwillig uitgevoerde werkzaamheden. Zij hebben zich bewezen als goede werknemer en hebben daarvoor de erkenning ontvangen die zij verdienen.

Een tweede leven voor een beter milieu

Onderzoeksorganisatie TNO heeft uitgerekend dat het inzamelen van één ton goederen door kringloopwinkels gelijkstaat aan een besparing van eveneens één ton CO2. Kringloop Den Haag zamelt jaarlijks 2120 ton gebruikte goederen in. Dit staat gelijk aan het jaarlijks verwarmen van zo’n 900 huizen. Ruim 55 procent van de ingezamelde goederen krijgt een tweede leven, terwijl 30 procent wordt hergebruikt. Kringloop Den Haag streeft ernaar de laatste tien procent elk jaar te verkleinen, met als doel het percentage grondstoffen dat verwerkt wordt door de afvalverbranding uiteindelijk tot het absolute minimum beperkt wordt.

Heb je een vraag of wil je iets laten ophalen?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur jouw vraag naar info@kringloopdenhaag.nl. Voor het maken van een ophaalafspraak kun je ons ook telefonisch bereiken op 070 335 11 55.
Kringloop Den Haag, al 25 jaar uw betrouwbare kringlooporganisatie!